EU-Mittel

     

Beneficjent  Tomasz Radomski zrealizował projekt pn.: 

„Wdrożenie nowego modelu biznesowego przez firmę Tomasz Radomski związanego z internacjonalizacją działalności firmy na nowych rynkach zagranicznych.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2

 

Cele projektu: Celem projektu jest przygotowanie firmy Tomasz Radomski do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji. Głównym celem w modelu jest rozpoczęcie i wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez ekspansje na 3 nowe rynki zagraniczne: włoski, szwedzki, duński.

Planowane efekty projektu: Działania zaplanowane w projekcie przełożą się na zwiększenie przychodów firmy z eksportu poprzez pozyskanie kontrahentów, a co za tym idzie, zwiększenie konkurencyjności firmy Tomasz Radomski i jej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej. Założenia internacjonalizacji działalności eksportowej na nowe rynki zagraniczne są spójne z wizją firmy, która planuje rozpoczęcie rozwoju w oparciu o eksport na nowe rynki, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych kontrahentów zagranicznych.  

Wartość projektu:  673 671,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 465 545,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.01.2021-28.03.2022

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: t.radomski@wickerpl.com

pixel